Σελίδα 4:Διπλώματα απονομής μεταλλείων για συμμετοχή στους Βαλκανικούς Πολέμους

                     

 

 

 

μετάβαση στη σελίδα 1

 

 

Διπλώματα απονομής μεταλλείων για συμμετοχή στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 στους

 

Κυρτάτα Δημήτριο του Μιχαήλ (11221331) #2543 info. Το πιστοποιητικό προσέφερε ο εγγονός του κος Βασίλης Ιω. Κυρτάτας

Λογοθέτη Δημήτριο του Επαμεινώνδα (1233) #2312 info. Το πιστοποιητικό προσέφερε ο εγγονός του κος Νικολός Εξαδάκτυλος

Μπαφαλούκο Θεόδωρο του Αντωνίου (11134)  #2314 info. Το πιστοποιητικό προσέφερε ο εγγονός του κος Σπύρος Μπαφαλούκος.