Κωδικοί 112 : απόγονοι Κυρτάτα Νικολάου του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου  #5045

 

…Ανέζα

 

 

 

 

 Γκίκας είναι η αρβανίτικη λέξη για το όνομα Νικήτας

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

 

 

 

 

12

 

Κυρτάτα Μαργαρίτα του Γκίκα

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #4659

 

 

 

 

 

 

(από προικοσύμφωνο του 1751)

 

 

111

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 Ο Μιχαήλ αναφέρεται από τον Επαμ. Λογοθέτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Ιω. Κυρτάτα.

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικολός του Δημητρίου #3714

 

 

 Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Νικόλαος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #3714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1769

Κυρτάτας Ζαννής (Ιωάννης) του Νικολάου (Μπελαλής) #3715

 

 

απεβ. 1839

Π, Μ,

 

 

1122

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου #3716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π

1121

1769

Κυρτάτας Ζαννής (Ιωάννης) του Νικολάου (Μπελαλής) #3715

1777

Ανέζα .. (απεβίωσε 7/4/1835, αιτία θανάτου "πούντα")

Μ, Μ,

Μ

 

 

 

 

 

 

 

D

11211

1794

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη #1645

 

 

απεβίωσε το 1862

Μ, Μ, D,

 

D

11212

1815 

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη #3718

 

 

D, D, M, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11211

1784

Μάνεσης ή Γκλαβάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #1640 

1794

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη #1645

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11212

1815 

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (πρώτος γάμος του) #3718

γάμος 1836

 

Δουλμπέρη Ειρήνη του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου) πατ. #4994

M

 

 

 

 

 

 

 

D

112121

1839

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου #3180

 

 

στο βιβλίο γάμων Κοιμήσεως Θεοτόκου αναφέρεται ως γεννηθείσα το 1840

M, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11212

1815 

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (δεύτερος γάμος του) #3718

1822

Μαρή Ειρήνη του Μιχαήλ (απεβ. 1850) (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #3720

D

 

 

 

 

 

 

 

D

112122

1842

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

στο βιβλίο αποβιώσεων 1862, φέρεται ως γεννηθείς το 1840

D, D, D,

 

D

112123

1847

Κυρτάτας Ζαννής του Νικολάου

 

 

πέθανε το ίδιο έτος

Μ,

 

D

112124

1849

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11212

1815 

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (τρίτος γάμος του)

1831

Ευφροσύνη...

 

D, D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

112125

1855

Κυρτάτα Κατίγκω του Νικολάου

 

 

D,

 

D

112126

1856

Κυρτάτας Γεώργιος του Νικολάου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

112121

1831

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #3175

γάμος 1862

 

γάμος 1862 Καΐρ.Β.

1839

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου #3180

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112122

1842

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου

 

Καράμπελα Ανέζα του Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου #3716

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Π

11221

1806

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (Καβίλιας)  #3728

 

 

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π

11221

1806

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (Καβίλιας) #3728

1805

... Πετρινόλα

 

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

112211

1828

Κυρτάτα Μαρία του Νικολάου  #3730

 

 

D, M, D, D,

 

D

112212

1829

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου #3731

 

 

D, M, D,

 

 

112213

1833

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) #2191

 

 

info

 

D

112214

1837

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου #1235

 

 

Ναύτης

Π, D, D

 

D

112215

1841

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου  #1627

 

 

ναύτης

D, M, D, D, D, D,

 

 

112216

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

Προφανώς θα απεβίωσε σε μικρή ηλικία και το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Μιχάλης στον γιό του Κυρτάτα Λεωνίδα του Μιχαήλ

ναύτης

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

112211

1818

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου") #3734

1828

Κυρτάτα Μαρία του Νικολάου #3730

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112212

1823

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης" #3735

1829

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου #3731

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213

1833

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (πρώτος γάμος του) #2191

1837

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2190

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1122131

1854

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Δημητρίου (Βουβή)  #2534

 

 

Π, D,

 

D

1122132

1856

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

D,

 

Φ

1122133

1858

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (Λιλιδόρης) #2536

 

 

D, D, Π, D

 

 

1122134

1860

Κυρτάτας Γιαννούλης του Δημητρίου (Τζων Μπράουν)

Χ.Α.

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Η.Π.Α.

Π, M, D

 

Φ

1122135

1865

Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου  #2538

 

 

D, Π, D

 

 

1122136

1866

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (Κοκκαλάς) #2539

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213

1833

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (δεύτερος γάμος του) #2191

 

Ραντίτσα ... (Ρουμανικής καταγωγής)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122131

1848

Μπέης Πέτρος του Γεωργίου (Πεταγρής) (λέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #2541

γάμος 1878

1854

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Δημητρίου (Βουβή) #2534

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122133

1858

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (Λιλιδόρης) #2536

γάμος 1885

1863

Μπουλμέτη Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #2542

Φ

 

 

 

 

 

στο βιβλίο γάμων η Ανέζα αναφέρεται εσφαλμένα σαν «Πολίτου Ανέζα του Νικ.»

 

 

11221331

1886

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ #2543

 

 

info

 

 

11221332

 

Κυρτάτας Χρήστος του Μιχαήλ

 

 

απεβίωσε σε νηπιακή ηλικία

 

Φ

11221333

1888

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ  #2545

 

 

Φ

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Στο μητρώο αναφέρεται σαν Καβίλιας ή Κυρτάτας

D, D, M,

 

Φ

11221334

1893

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ #794

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβ. 1940

D, M,

 

Φ

11221335

1898

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Μιχαήλ #2546

 

 

Φ, Φ, Φ

D, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11221331

1886

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ #2543

γάμος 1918

1896

Ραπτάκη Ευθαλία του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Ραπτάκης Νικολός του Λορέντζη")

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112213311

1919

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

απεβ. 1999

 

 

112213312

1922

Κυρτάτας Ιωάννης του Δημητρίου #2549

 

 

Ιατρός - Χειρουργός. απεβ. 1999

D,

 

Φ

112213313

1923

Κυρτάτας Χριστόφορος του Δημητρίου #2550

 

 

απεβ. 1995

Φ,

 

Φ

112213314

1925 

Κυρτάτα Αννα του Δημητρίου

 

 

απεβ. 2018

 

 

112213315

1930

Κυρτάτας Λούης του Δημητρίου

 

 

 

 

Φ

112213316

1933

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου  #2553

 

 

απεβ. 2016

D,

 

 

112213317

1931

Κυρτάτας Κίμων του Δημητρίου

 

 

απεβ. 1936

 

 

112213318

1937

Κυρτάτας Κίμων του Δημητρίου

 

 

απεβ. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112213311

1919 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

Νταϊροπούλου Λίλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133111

 

Κυρτάτα Ευθαλία (Λίλυ) του Μιχαήλ

 

 

απεβ. 2009

 

 

1122133112

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

1122133113

 

Κυρτάτας Αρης του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112213312

1922 

Κυρτάτας Ιωάννης του Δημητρίου #2549

 

Λαμπροπούλου Ντόρα (απεβ. 2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133121

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Ιωάννη

 

 

Ο κος Κυρτάτας Δημήτρης του Ιωάννη έδωσε τις πληροφορίες που ένωσαν τους (ανεξάρτητους μέχρι τότε) κλάδους των

Κυρτάτα Νικολάου του Δημητρίου (Καβίλια)

Κυρτάτα Πέτρου του Σταματέλου και

Κυρτάτα Δημητρίου του Σταματέλου

κάτω από τον Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου

 

 

1122133122

 

Κυρτάτας Βασίλης του Ιωάννη

 

 

 

 

 

1122133123

 

Κυρτάτα Αθηνά του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112213313

1923

Κυρτάτας Χριστόφορος του Δημητρίου #2550

 

Καμπάνη Μοσχαντίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133131

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Χριστοφόρου

 

 

απεβ. 2013

 

 

1122133132

 

Κυρτάτα Αικατερίνη (Καίτη) του Χριστοφόρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133131

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Χριστοφόρου

 

Παλαιοκρασσά Ζαμπετούλα του Κρισεγγίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") Πατ. #3332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133132

 

Παλαιολόγος  Νικόλαος

 

Κυρτάτα Αικατερίνη (Καίτη) του Χριστοφόρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221331321

 

Παλαιολόγου Μαρία Χριστίνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112213314

 

Κυδωνιεύς Θεόδωρος του Μιχαήλ (απεβ. 1981)

1925

Κυρτάτα Αννα του Δημητρίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133141

 

Κυδωνιέως Ευθαλία του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

1122133142

 

Κυδωνιέως Θεοδώρα του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112213315

 

Κυρτάτας Λούης του Δημητρίου

 

Λυγδοπούλου Λυδία (απεβ. 1986)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133151

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1122133152

 

Κυρτάτα Μαρία του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112213316

1933

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου #2553

 

Μανουσαρίδη Μαίρη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133161

1970

Κυρτάτας Δημήτρης του Νικηφόρου

 

 

 

 

 

1122133162

 

Κυρτάτα Ρουθ του Νικηφόρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133161

1970

Κυρτάτας Δημήτρης του Νικηφόρου

 

Κοντοπούλου Λυδία του Ιακώβου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221331611

2006

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημήτρη

 

 

 

 

 

11221331612

2008

Κυρτάτας Δημήτριος-Ιάκωβος (Ακης) του Δημήτρη

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

1122136

1866

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (Κοκκαλάς) #2539

γάμος 1891

1867

Παλαιοκρασσά Μαριγώ του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #2572

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221361

 

Κυρτάτα Αννα του Γεωργίου #2573

 

 

Φ

D, Π,

 

 

11221362

 

Κυρτάτα Τασούλα του Γεωργίου

 

 

Αποίκια

 

 

11221363

1897

Κυρτάτας Δημήτριος του Γεωργίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

 

11221364

 

Κυρτάτα Ειρηνούλα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

11221365

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

11221366

 

Κυρτάτα Κατίνα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221361

1889

Χαρχαρός Μιχαήλ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2579

γάμος 1926

 

Κυρτάτα Αννα του Γεωργίου #2573

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221363

1897

Κυρτάτας Δημήτριος του Γεωργίου

 

... Ζαμπετούλα (Αποίκια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112214

1837

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Λούβανος) #1235

γάμος 1860

1844

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (Μπαρέζα) (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Στεφάνου Μιχαήλ του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #1204

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1122141

1866

Κυρτάτα Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ #3056

 

 

D

 

D

1122142

1869

Κυρτάτας Λεωνίδας του Μιχαήλ (Λούβανος) #3736

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M, D

 

 

1122143

1872

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) #3680

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

info

1122144

1875

Κυρτάτας Ιωάννης του Μιχαήλ (Καρής) #3712

 

 

 

 

 

1122145

1879

Κυρτάτας Αντώνιος του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πειραιά

Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122141

1861

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #3051

γάμος 1893

1866

Κυρτάτα Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ #3056

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122142

1869

Κυρτάτας Λεωνίδας του Μιχαήλ (Λούβανος) #3736

γάμος 1901

1880

Ξηροπαΐδη Κατίνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ") #3738

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11221421

 

Κυρτάτα Αρετή του Λεωνίδα #3739

 

 

Π,

 

Φ

11221422

1906

Κυρτάτας Μιχαήλ του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919,

Φ, Φ Πειραιά

 

Φ

11221423

1900

Κυρτάτα Φραγκούλα του Λεωνίδα #1581

 

 

D, M,

 

Φ

11221424

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Λεωνίδα

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

Φ

11221425

1918

Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα #3260

 

 

Φ, Φ, Φ,

D, D,

 

Φ

11221426

 

Κυρτάτα Μόσχα του Λεωνίδα

 

 

Απεβίωσε νέα. (ωραία κοπέλα και πληθωρική, συμπάθεια του Πολέμη Δημητρίου του Σταματίου") Φ, Φ, Φ

 

 

11221427

1916

Κυρτάτας Γιάννης του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

11221428

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Λεωνίδα

 

 

Ηλικιακά κοντά στην Αρετή. Εχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221421

1898

Θεοδωράκης Ευάγγελος του Αχιλλέα (βλέπε δέντρο "Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα") #3744

γάμος 1926

 

Κυρτάτα Αρετή του Λεωνίδα #3739

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11221423

1893

Στεφάνου Αντώνιος του Νικολάου (Μπαρμπάκης) (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1579

γάμος 1924

1900

Κυρτάτα Φραγκούλα του Λεωνίδα (Μπαρέζα) #1581

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221425

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα #3260

γάμος 1940

 

Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #3259

info

 

 

 

 

 

Φ

 

Φ

112214251

 

Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου #2595

 

 

Φ, Φ,

D, D,

 

Φ

112214252

 

Κυρτάτα Σούλα του Δημητρίου  #887

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112214251

 

Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου #2595

 

Γαλανού Μαρία του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη") #2594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122142511

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1122142512

 

Κυρτάτας Βαγγέλης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112214252

 

Μισιρλής Αναστάσιος του Θεοδώρου (βλέπε δέντρο «Πολέμης Παπαλεονάρδος») #567

 

Κυρτάτα Σούλα του Δημητρίου #887

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221428

 

Μαυρόπουλος ...

Χ.Α.

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1122143

1872

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) #3680

γάμος 1904

1873

Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #3674

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221431

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου #3745

 

 

D

 

Φ

11221432

 

Κυρτάτα Ευτυχία του Νικολάου #3746

 

 

D,

 

Φ

11221433

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου #1801

 

 

Φ, Φ, Φ

D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11221431

 

Μπουλμέτης Αντώνιος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #3747

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου #3745

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221432

 

Θεοδωράκης Νικόλαος του Αχιλλέα (βλέπε δέντρο "Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα") #3748

γάμος 1940

 

Κυρτάτα Ευτυχία του Νικολάου #3746

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221433

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου #1801

 

Λογοθέτη Μαρίκα (Μαρία) του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος") #1792

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112214331

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ #1847

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D,

 

 

112214332

 

Κυρτάτας Ζάννες του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112214331

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ #1847

 

Λιάφα Μαριάννα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122143311

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

 

 

 

1122143312

 

Κυρτάτας Πάρης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122144

1875

Κυρτάτας Ιωάννης του Μιχαήλ (Καρής) #3712

γάμος 1907

1883

Κουρτέση Ελένη του Παναγιώτη (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου") #3713

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

11221441

 

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη (Καρή) #3749

 

 

D,

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221441

 

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1411421") #3750

γάμος 1934

 

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη (Καρή) #3749

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112215

1835

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου  #1627

1839

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ανδρέα (βλέπε δέντρο 'Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #1621

M

 

 

 

 

 

 

 

 

1122151

1865

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

M, D,

 

 

1122152

1866

Κυρτάτα Διαμάντη του Αντωνίου

 

 

D,

 

D

1122153

1869

Κυρτάτα Πετρού (Πατρόνα) του Αντωνίου #824

 

 

D,

 

 

1122154

1871

Κυρτάτα Αριάνθη του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122151

1865

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου

γάμος 1895

 

Κυρτάτα Μαργαρώ του Αντωνίου(στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1411B") Πατ. #2673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1122153

 

Δαγιάσης Αντώνιος του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Δαγιάσης Λεονάρδος του Ματθαίου")  #815

γάμος 1895

 

Κυρτάτα Πετρού (Πατρόνα) του Αντωνίου #824

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122154

 

Λέκας Γάσπαρης του Ιω.

γάμος 1889

1871

Κυρτάτα Αριάνθη του Αντωνίου

(στο αρχείο γάμων αναφέρεται σαν Μαριάνθη).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

112213318

 

Κυρτάτας Κίμων του Δημητρίου

 

Πακουίν Diane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133181

 

Κυρτάτα Αννα του Κίμωνος

 

 

 

 

 

1122133182

 

Κυρτάτα Λουΐζα Ευθαλία του Κίμωνος

 

 

 

 

 

1122133183

 

Κυρτάτα Μαρία του Κίμωνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221333

1888

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ #2545

γάμος 1923

1896

Κουτσούκου Ειρήνη του Χαριλάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #2565

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112213331

1924

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου  #2079

 

 

info

 

 

112213332

 

Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου #1441

 

 

info

 

Φ

112213333

 

Κυρτάτας Χαρίλαος του Νικολάου

 

 

Φ, Φ, Φ

σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη διάρκεια της θητείας του στο Ναυτικό

 

 

112213334

 

Κυρτάτα Αννα του Νικολάου  #2567

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213331

1924

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου #2079

 

Γιαλούρη Πηνελόπη του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2077

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122133311

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ #2080

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

 

Φ

1122133312

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ #1128

 

 

Φ, Φ,

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122133311

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ #2080

 

Ζάκκα Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221333111

 

Κυρτάτα Κωνσταντίνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122133312

 

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος")  #1126

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ #1128

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213332

 

Χαζάπης Νικόλαος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #304

 

Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου #1441

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112213334

 

Μενδρινός Νικόλαος

 

Κυρτάτα Αννα του Νικολάου #2567

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133341

 

Μενδρινός Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221334

1893

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ #794

γάμος 1924

 

Εξαδακτύλου Ασημίνα (Ασημνούλα) του Νικολάου (Μηνάδαινα) (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #493

info

 

 

 

 

 

 

 

 

112213341

1925

Κυρτάτας  Μιχαήλ του Φιλίππου #498

 

 

info

 

 

112213342

 

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου #497

 

 

info

 

 

112213343

 

Κυρτάτα Αννα του Φιλίππου #500

 

 

info

 

 

112213344

 

Κυρτάτας  Νικόλαος του Φιλίππου #499

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213341

1925

Κυρτάτας  Μιχαήλ του Φιλίππου #498

 

Παλαιοκρασσά Κατίνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #796

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122133411

 

Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ #504

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D,

 

Φ

1122133412

 

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ #505

 

 

Φ

 

 

1122133413

 

Κυρτάτα Μίνα του Μιχαήλ #506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122133411

 

Σάλαρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #797

 

Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ #504

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213342

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #795

 

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου #497

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213343

 

Μπεγλέρης Χρήστος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου ") #800

 

Κυρτάτα Αννα του Φιλίππου #500

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112213344

 

Κυρτάτας  Νικόλαος του Φιλίππου #499

 

Λιάντζουρα Ελένη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1122133441

 

Κυρτάτα ... του Νικολάου

 

 

 

 

 

1122133442

 

Κυρτάτα ... του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221335

1891

Κατσίκης Δημήτριος  του Ιωάννη (Δης) (βλέπε δέντρο "Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη") #2570

γάμος 1920

1898

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Μιχαήλ #2546

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122135

1860

Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2571

γάμος 1884

1865

Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου #2538

Φ

.

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου      

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

επόμενη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) (1122133121) είχε την καλοσύνη να δώσει πληροφορίες (που συνέλεξε μετά από δική του προσωπική έρευνα) οι οποίες συνδέουν τους τέσσερις από τους πέντε κλάδους των Κυρταταίων μεταξύ τους (πλην αυτού των απογόνων του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα στις Στενιές). Οι πληροφορίες αυτές που τροποποιούν εφεξής και συνδέουν τα σχετικά οικογενειακά δέντρα, είναι οι ακόλουθες:

 

«Πρώτος κατέβηκε στις Στενιές ο Γκίκας του παρόντος δέντρου, γύρω στο 1700 που είχε σύζυγο την Ανέζα και απέκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτρη με σύζυγο την Μαρία Κόη και παιδιά τον Νικολό (112), τη Μαργαρίτα, τον Γιώργη, με παιδιά τον Γιαννάκη και τον Ανδρέα, και τέλος τον Σταματέλο με σύζυγο την Φρατζέσκα Ντούμπλη και παιδιά τον Πέτρο (141), τον Νικόλαο, τον Γιαννάκη και τον Δημήτρη (144)».

 

 

Νικολός Εξαδάκτυλος,

Απρίλιος 2017