Τη φωτογραφία πάνω αριστερά προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

 

Στη φωτογραφία αυτή εμφανίζεται (στο κέντρο) η

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141141) #2240 info

σύζ. Κουτσούκου Αντωνίου του Δημητρίου με τις κόρες της

Κουτσούκου Κούλα του Αντωνίου (1292) #2043 info (πίσω αριστερά)

Κουτσούκου Ειρηνούλα του Αντωνίου (1291) - info (πίσω δεξιά) και

Κουτσούκου Γεωργία του Αντωνίου (1294) #2242 info (εμπρός αριστερά).

 

Στη μέση της πίσω σειράς η Βαλμά Μαρία του Μιχαήλ.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία πάνω δεξιά προσέφερε ο κος Θεοδόσης Ρηγόπουλος

 

Οι νεαρές κοπέλες σε άλλη πόζα.