Σε κάποιο καράβι, από αριστερά:

 

Ελευθερίου Παντελής του Γεωργίου (151) #4436 info

Κουρτέσης Γεώργιος του Ιωάννη (1245) #842

και ο Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (14345) #2012 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικόλαος Κων. Αντώνογλου

 

 

Τη φωτογραφία επάνω, προσέφερε η νύφη του, κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα