Φ

 

1870

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (από την Κατάκοιλο) (απεβ.1930) #4406

 

D, D,

1885

Πολίτου Μαρία του Δημητρίου (από την Αρνη) (απεβίωσε το 1977)  #4407

 

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

1905

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου #4408

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ΦΦ, Φ, Φ,

D,

 

Φ

12

 

Μάγειρος Δημήτριος του Αντωνίου #4409

 

 

 

 

Φ

13

1917

Μάγειρος Σταμάτιος του Αντωνίου #3156

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ,

 

 

14

 

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου #4410

 

 

info

 

 

15

 

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου  #4411

 

 

info

 

 

16

1926

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου  #3820

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

 

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου #4408

γάμος 1933

 

Σωτηριάδου Καλλιόπη του Παύλου

 

Ο Γρηγόρης Εξαδάκτυλος αναφέρει την Καλλιόπη σαν Καζάκου Καλλιόπη του Θοδωρή.

Ενδεχομένως να είχε τεκνοποιηθεί ή ανατραφεί από τον Θοδωρή Καζάκο όπως και ο Νίκος Καλαϊτζής.

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

 

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου #4189

 

 

Φ, Φ

D,

 

Φ

112

 

Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου #4413

 

 

Φ, Φ, Φ,

 

Φ

113

 

Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου #4414

 

 

Φ

D

 

Φ

114

 

Μαγείρου Μαρίκα του Λεονάρδου #4415

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

 

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου #4189

 

Ζαννάκη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο Χαρχαρός Ιωάννης #4188

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

 

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου #2121

 

 

D

 

D

1112

 

Μαγείρου Ευαγγελία του Αντωνίου #4416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

 

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου #2121

 

Ζιώτη Διαμάντη του Ανδρέα (βλέπε δέντρο Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη#2117

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11111

 

Μαγείρου Θεοδώρα του Λεονάρδου

 

 

το παιδί αυτό, τρισέγγονο της Κυριακούλας, συζύγου του Αντώνογλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, γεννήθηκε όταν αυτή ζούσε ακόμα

 

 

11112

 

Μαγείρου Αντωνία του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

 

Αννίσης Νικόλαος του Ζαννή #4417

 

Μαγείρου Ευαγγελία του Αντωνίου #4416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11121

 

Αννίση Μαρία του Νικολάου

 

 

 

 

 

11122

 

Αννίση Αλεξάνδρα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112

 

Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου #4413

 

Κυρτάτα Μαρία (από χώρα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Μαγείρου Μαρκέλλα του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

1122

 

Μαγείρου Καλλιόπη του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113

 

Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου #4414

 

Δημακάκου Πασχαλιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

Μάγειρος Λεονάρδος του Παύλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

 

Τουμαζάνης Νικόλαος

 

Μαγείρου Μαρίκα του Λεονάρδου #4415

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Τουμαζάνη Ευαγγελία του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12

 

Μάγειρος Δημήτριος του Αντωνίου #4409

 

Συρίγου Αναστασία (U.S.A.)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1211

 

Μαγείρου Μαρία του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1211

 

Μπάβος Λεωνίδας του Νικολάου

 

Μαγείρου Μαρία του Δημητρίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

13

1917

Μάγειρος Σταμάτιος του Αντωνίου #3156

 

Σύμπουρα Ρετζίνα του Ανδρέα (U.S.A.) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου")

Πατ. #3155

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

14

 1912

Μώρος Γιαννούλης του Νικολάου

 

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου #4410

info

 

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

 

 

 

Φ

141

 

Μώρος Νικόλαος του Γιαννούλη #4431

 

 

Φ, Φ, Φ,

 

 

142

 

Μώρος Αντώνιος του Γιαννούλη #4432

 

 

info

 

Φ

143

 

Μώρου Μαρίκα του Γιαννούλη #4433

 

 

ΦΦ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

143

 

Αντώνογλου Δημήτριος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου") #4434

 

Μώρου Μαρίκα του Γιαννούλη #4433

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15

 

Ελευθερίου Γεώργιος του Παντελή #4435

 

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου #4411

info

 

 

 

Φ

 

 

 

 

151

 

Ελευθερίου Παντελής του Γεωργίου #4436

 

 

info

 

 

152

 

Ελευθερίου Νικόλαος του Γεωργίου #4437

 

 

info

 

 

153

 

Ελευθερίου Μαρίκα του Γεωργίου

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

151

 

Ελευθερίου Παντελής του Γεωργίου #4436

 

Πέτσα Αργυρώ του Βασίλη (βλέπε δέντρο Πέτσας Δημοσθένης του Βασίλη”) #4871

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1511

 

Ελευθερίου  Γεώργιος του Παντελή

 

 

 

 

 

1512

 

Ελευθερίου  Βασίλης του Παντελή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

 

Λουπασάκης Μανώλης

 

Ελευθερίου Μαρίκα του Γεωργίου

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

16

1926 

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου #3820

 

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο Μαργέτης Ιωάννης του Μιχαήλ”) #3817

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

161

 

Μαγείρου Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου #4440

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

162

 

Μάγειρος Αντώνιος του Ευαγγέλου  #4441

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ, Φ

161

 

Αντώνογλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου (βλέπε δέντρο "Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου") #4442

 

Μαγείρου Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου #4440

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

162

 

Μάγειρος Αντώνιος του Ευαγγέλου (Μπουζουκλής)

 

Μόνικα - Ελένη ... (U.S.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1621

 

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

1622

 

Μάγειρος Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

1623

 

Μαγείρου Νικολέτα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μάγειρου Αντωνίου του Λεονάρδου      

Ογδοη έκδοση

Η καταγραφή έγινε από τον κο Νικόλαο Αντώνογλου

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών