Ο Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (111) #4189 .

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νίκος Αντώνογλου

 

Πάνω, με τη στολή των ΤΕΑ

 

Φωτογραφία στην πλατεία Καΐρη στη Χώρα, με ημερομηνία

28 Οκτωβρίου 1951

 

Ο Αντώνης (αριστερά) με τον

Πολέμη Ευάγγελο του Λεωνίδα (1122243) #912 info (δεξιά).

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα