Ο Ραπτάκης Νικόλαος του Θρασύβουλου (11351) #4690

 

Η βοήθεια για την αντιγραφή της φωτογραφίας οφείλεται στον κο Νικόλαο Κων. Αντώνογλου

 

Οι αδελφοί Νικόλαος και Ιωάννης, γιοι του Θρασύβουλου Ραπτάκη προσέφεραν χρήματα για την κατασκευή της Ηλεκτρικής η οποία ηλεκτροδότησε τις Στενιές από το 1952 μέχρις ότου το έργο ανέλαβε η ΔΕΗ, λίγα χρόνια αργότερα.

 

Το χωριό τους τιμά και οι φωτογραφίες τους είναι αναρτημένες στα γραφεία της Κοινότητας πάνω από την Πεντάβρυση.

 

Επίσης, το όνομα τους υπάρχει σε μαρμάρινες πλάκες, καθώς και σε δρόμο του χωριού.

Για να δείτε αυτές τις πλάκες πατήστε εδώ, εδώ. εδώ και εδώ.

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Η τάση του ρεύματος της Ηλεκτρικής δεν ήταν 220V όπως του λοιπού Εθνικού Δικτύου αλλά μικρότερη (110V ή 127V)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα