Στο γυμνάσιο Ανδρου το 1948, μαθητές της ΣΤ’ τάξης από τις Στενιές.

 

(Η ΣΤ’ Τάξη των οκταταξίων τότε Γυμνασίων αντιστοιχούσε στη σημερινή Πρώτη Λυκείου.

Τα οκτατάξια Γυμνάσια καταργήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1955).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ σύζ. Πολέμη Κωνσταντίνου του Νικολάου

 

 

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας φαίνεται η ημερομηνία και η υπογραφή του Θανάση Γιαλούρη.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών με Στενιώτες που ποζάρουν

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα