Επιγραφές στο στέγαστρο δίπλα στη Στρατολάτισσα

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η πλάκα δεξιά αναφέρεται στην Πολέμη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου  (141315) #1107 info σύζ. Γλυνού Αριστείδη του Δημ.

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση των επιγραφών.

 

 

Στο στέγαστρο υπάρχουν δύο μαρμάρινες πλάκες.

 

Η πλάκα αριστερά αναφέρεται στον Στεφάνου Πέτρο του Δημητρίου (112) #94.