Επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

Από το σημείο αυτό του ιστότοπου μπορείτε να δείτε επιγραφές, πάντοτε σε μαρμάρινες πλάκες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των Στενιών. Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε δωρεές εις μνήμην διαφόρων συγγενών και κάποιες προς τιμήν επιφανών Στενιωτών, Εθνικών εορτών κλπ.

 

Σε αρκετές επιγραφές το ύφος είναι λόγιον και οι περισσότερες βρίθουν συντακτικών και ορθογραφικών λαθών.

 

Κάθε τέτοια επιγραφή έχει την αξία της. Όμως, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας βλέποντας τις σχετικές φωτογραφίες οι περισσότερες μαρμάρινες πλάκες έχουν παραμεληθεί και κάποιες είναι έτοιμες να πέσουν. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε κάτι να κάνουμε...

 

Χάρτης επιγραφών

Κατάλογος ατόμων που αναγράφονται στις επιγραφές. Α - Ξ,   Π - Χ

 

1. Η είσοδος στο δρομάκι προς την Αγία Φωτεινή

2. Επιγραφή στον τοίχο του Νεκροταφείου.

3. Επιγραφή στον παλιό δρόμο στο γεφύρι στα Γιάλια

4. Η πόρτα του Νεκροταφείου

5. Επιγραφή #1 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

6. Επιγραφή #2 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

7. Επιγραφή στην καμάρα από τον Σταθμό προς την Πεντάβρυση.

8. Οδός 28ης Οκτωβρίου

9. Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά

10. Επιγραφή στην οδό Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά, κοντά στην Πεντάβρυση.

11. Το στέγαστρο στον Πάνω Σταθμό

12. Επιγραφές στο στέγαστρο δίπλα στη Στρατολάτισσα

13. Οδός Κλεάνθη Α. Πολέμη

14. Επιγραφή του 1907 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

15. Επιγραφή του 1952 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

16. Επιγραφή στο Γεφύρι του Εμπειρίκου.

17. Επιγραφή κοντά στο γεφύρι του Λέοντος

18. Επιγραφή στο δρόμο που συνδέει τον αμαξιτό δρόμο στη Στρατολάτισσα με το γεφύρι του Εμπειρίκου

19. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για τον φωτισμό

20. Οδός Λεων. Ανδ. Εμπειρίκου

21. Οδός Νικολάου και Ιωάννη Θρασ. Ραπτάκη

22. Επιγραφή στην Πλατεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους ευεργέτες του χωριού

23. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για την πλακόστρωση της το 1915 και την ανακαίνιση του 1953

24. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για την τρίτη, κατά το 1998, πλακόστρωση της

25. Επιγραφή στο Σταθμό του χωριού για τη διαμόρφωση του.

26. Επιγραφή στο εξωκλήσι του Αη Γιάννη στα Γιάλια

27. Επιγραφή στο δρόμο δίπλα από τη Στρατολάτισσα

28. Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά - επιγραφή στο σταθμό

29. Επιγραφή στην Πεντάβρυση για την επένδυση της

30. Επιγραφή για την Πεντάβρυση

31. Επιγραφή στo σχολείο του χωριού

32. Επιγραφή σε στέγαστρο στα Γιάλια

33. Επιγραφή στον παλιό δρόμο προς την Ηλεκτρική

34. Επιγραφή στο δρόμο από το Σταθμό του χωριού προς την Καμάρα

35. Επιγραφή στο Σταθμό του χωριού για την κατασκευή της πλατείας του

36. Επιγραφή για τη διεύρυνση του Σταθμού

37. Επιγραφή για ευεργέτες του Αη Γιώργη

38. Επιγραφή προς τιμήν του Στρατηγού Βαγγέλη Μπουκουβάλα

39. Επιγραφή για τον αμαξιτό στα Καβάκια

40. Επιγραφή στο δρομάκι που συνδέει το Σταθμό με το Διαραχάκι

41. Επιγραφή στο γεφύρι στο Σταθμό

42. Επιγραφή στο Κακόβολο

43. Επιγραφή για το οικόπεδο του Σταθμού

44. Επιγραφή στην Πεντάβρυση για την κατασκευή των γραφείων της Κοινότητας

45. Οδος Ναυάρχου Κουντουριώτη. Επιγραφή στο γεφύρι κοντά στον Κουκοτιάνο

46. Οδος Ναυάρχου Κουντουριώτη. Επιγραφή στον τοίχο της Παναγίας

47. Επιγραφή για την παραχώρηση κτήματος για τη διέλευση της αμαξιτής οδού προς τον σταθμό της Αγίας Βαρβάρας.

48. Επιγραφή στο γεφύρι που συνδέει το Πανωχώρι με τον Κουκοτιάνο

49. Επιγραφή σε δρόμο στο Διαραχάκι

50. Επιγραφή για μεγάλο χορηγό του Αη Γιώργη

51. Οδός Λεωνίδα Ν. Καραπιπέρη

52. Επιγραφή εις μνήμην Κωνσταντίνου Αντώνογλου και Δημητρίου Κουρτέση.

53. Επιγραφή εις μνήμην Δ. και Ε. Παλαιοκρασσά

54. Επιγραφή εις μνήμην Ι.Λ.Κουτσούκου

55. Επιγραφή εις μνήμην Επαμεινώνδα και Τσουρανιώς Παλαιοκρασσά

56. Οδός Ν.Μ.Μαρή

57. Επιγραφή στο δρομάκι προς τον Αη Σάββα εις μνήμην Ευφροσύνης Ν. Μπαφαλούκου

58. Επιγραφή στην Αγία Φωτεινή εις μνήμην Πολυτίμης Ε.Καραγιάννη και Ορσαλίας Α.Μπαφαλούκου

59. Επιγραφή για τους δωρητές του ωρολογίου του Αη Γιώργη

60. Επιγραφές για εργασίες πού έγιναν στον Αη Γιώργη

61. Επιγραφή για την ανακαίνιση του κωδωνοστασίου του Αη Γιώργη

62. Επιγραφή για την ανακαίνιση της εισόδου του γυναικωνίτη του Αη Γιώργη

63. Επιγραφή για την κατασκευή του σταθμού της Αγίας Βαρβαρας

64. Επιγραφή για το οικόπεδο του σταθμού της Αγίας Βαρβάρας

65. Επιγραφή για την πλακόστρωση του προαυλίου της Παναγίας.

66. Επιγραφή για τον εξωτερικό φωτισμό της Παναγίας και του κωδωνοστασίου της.

67. Επιγραφές για τον φωτισμό του κωδωνοστασίου και την αυτοματοποίηση του μεγάλου κώδωνα του Αη Γιώργη.

68. Επιγραφή στην είσοδο της αποθήκης του Αη Γιώργη.

69. Επιγραφή για τη δωρεά για την ανέγερση του Κωδωνοστασίου του Αη Γιώργη από τον Ι. Μ. Εμπειρίκο

70. Επιγραφή στο δρόμο από την αρχή του τρίτου προς τον τέταρτο παράλληλο δρόμο του χωριού εις μνήμη Γ. Δ. Παλαιοκρασσά.

71. Οδός Αντωνίου Π. Στεφάνου. Επιγραφή κοντά στο γεφύρι του Λέοντος.

72. Επιγραφή στο Κακόβολο για την κατασκευή του.

73. Επιγραφή για τον εξώστη, τον μηχανισμό των κωδώνων κλπ. της Παναγίας.

74. Επιγραφή για τον μεγάλο κώδωνα της Παναγίας.

75. Επιγραφή για το σταυρό του Κωδωνοστασίου του Αη Γιώργη εις μνήμην Θεοδώρας Α. Ζιώτη

76. Επιγραφή για δωρεές οικ. Δ. Π. Στεφάνου για τον Αη Γιώργη

77. Επιγραφή στο σταθμό της Αγίας Βαρβάρας εις μνήμην Δημητρίου Γ. Παλαιοκρασσά

78. Επιγραφή στο σταθμό της Αγίας Βαρβάρας εις μνήμην Γεωργίου Δ. Παλαιοκρασσά

79. Οδός Π. Α. Μαγείρου

80. Οδός Αντωνίου Π. Στεφάνου.

81. Επιγραφές στον Καραβά.

82. Επιγραφή στον παλιό δρόμο προς τα Γιάλια.

83. Επιγραφή στον παραλιακό δρόμο στα Γιάλια.

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.