Πατέρας:   
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)  #1133.
Μητέρα:   
Λασκαρώ Βαλμά,  #1136.

123
Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,  #1140.

σύζ.: Αντιγόνη Τσιμπλή,  #1148.

1) Αλίκη του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1149.
2) Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1150.

σύζ.(2006): Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874

1097

Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,

1132

π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)

 

1133

Λασκαρώ Βαλμά,

1136