123
Αγγελική Κελαϊδίτου,  #5711.

σύζ.: Δημήτρης Πούλος,  #5712.

1) Στέλιος Πούλος του Δημητρίου Πούλου,
 #5446.

σύζ.: Δέσποινα Φαφαλιού,  #5447.

1) Δημήτρης Πούλος του Στέλιου,
 #5448.

σύζ.: Κατίνα,  #5455.

2) Αγγελική του Στέλιου Πούλου,
 #5438.

σύζ.(3/8/1957): Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.

3) Άννα του Στέλιου Πούλου,
 #5449.

σύζ.: Νίκος Χριστόπουλος,  #5452.

2) Ζηνοβία του Δημητρίου Πούλου,
 #5713.
3) Γιάννης Πούλος του Δημητρίου,
 #5714.