Στους εκλογικούς καταλόγους του 1844 εμφανίζεται κάποιος Τρίχης Ιωάννης με έτος γεννήσεως 1785. Το επίθετο Τρίχης άλλαξε σε Φαλαγκάς.

 

 

 

 

D

1

1827

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη #4523

 

ναύτης

D, D, Μ, D, D, D, D,

1830

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο “Βολτής Λεονάρδος”) #4518

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1852

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου

 

 

ναύτης

D, D

 

 

12

1855

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μ,

 

 

13

1852

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

D, D

 

D

14

1862

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου

 

 

ο Ιωάννης πρέπει να πήρε το όνομα του συνονόματου αδελφού του επειδή αυτός απεβίωσε νωρίτερα.

ναύτης

Μ, D

 

 

15

1868

Φαλαγκάς Αντώνιος (Ντώνος) του Νικολάου #3869

 

 

D, Π, D

 

 

16

1872

Φαλαγκά Μανιώ του Νικολάου  #4075

 

 

D

 

 

17

1852

Φαλαγκά Μαρία του Νικολάου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

15

1868

Φαλαγκάς Αντώνιος (Ντώνος) του Νικολάου #3869

γάμος 1899

1872

Μπέη Ανδριάνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") #3862

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1899

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου #3649

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,         

 

Φ

152

1902

Φαλαγκάς Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

άγαμος

 

Φ

153

1908

Φαλαγκάς Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πνίγηκε στις Στενιές

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1899

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου #3649

γάμος 1905

 

Τατάκη Αττική του Γεωργίου (βλέπε δέντρο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου”)  #3639

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1511

 

Φαλαγκά Ανδριάνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

1512

 

Φαλαγκά Μαντούλα του Νικολάου

 

 

 

 

D

1513

 

Φαλαγκά Ασπασία του Νικολάου #2797

 

 

έχει το όνομα της γιαγιάς του πατέρα της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511

 

Καμπάνης Ζαννής

 

Φαλαγκά Ανδριάνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512

 

Πιάγκος Αλέξανδρος του Μιχαήλ

 

Φαλαγκά Μαντούλα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1513

 

Κουτσούκος Ανδρέας του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #2794

 

Φαλαγκά Ασπασία του Νικολάου #2797

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

16

1862

Κουτσούκος Γεώργιος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #4072

γάμος 1891

1872

Φαλαγκά Μανιώ του Νικολάου #4075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Φαλαγκά Νικολάου του Ιωάννη  

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Δημητρίου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου, πατήστε εδώ