Γεννήσεις 1862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

ετος γεν.

πατήρ

ετος γεν.

μήτηρ

τέκνον

ετος γεν.

μάρτυρας

παρατηρήσεις (από Νικολό Εξαδάκτυλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1820

Ι.Δελαγραμμάτικας

 

Μαρία Νέρη

Αλέξανδρος

1800

1822

1814

Μ.Ι.Δελαγραμμάτικας

Ι.Ν.Νέρης (Απατούρια)

Αθαν. Μ. Χαζάπης : Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) #903 info

 

2

 

Μιχαήλ Γιαν.Γιαλούρης

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612 info

 

Φραζέσκα Αθ.Μ.Χαζάπη

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121) #2606

Λασκαρού

Γιαλούρη Λασκαρού του Μιχαήλ (1221) -

1832

1786

Ι.Ν.Αξιώτης : Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4661 info

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

3

 

Ιωάννης Φρ.Πασχάλης

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111) #3522

 

Τέκνη Ι.Δ.Πασχάλη

Ανέζα

Πασχάλη Ανεζιώ του Ιωάννη (Γιασουτέκνη) (1118)

1834

1786

Λ.Δ.Μπίστης

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

4

 

Δημήτριος Σταματ.Μπίστης

Μπίστης Δημήτριος του Σταματέλου (122) #4922

 

Ορσα Ι.Καμπανάκη

Ανέζα

Μπίστη Ανέζα του Δημητρίου (1222)

1834

1817

Λ.Δ.Μπίστης

Μιχαήλ Κωβίδης Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντ. (13) #4949

 

5

1819

Ν.Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

 

Μαρία θυγ. Ευστ.Καμπάνη

Μόσχα

Μπίστη Μόσχα του Νικολάου (1115) #4906

1837

1838

 

Π.Δ.Τζιώτης : Ζιώτης Πέτρος του Δημ. (Παπαπετρής) (12) #3029 info

Πολέμης Λεονάρδος Ν. : Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου (11322) #1312

Πρόκειται για τον Πολέμη Λεονάρδο του Σταματίου

6

 

Ι.Γ.Μπέης

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112) #2883 info

 

Ελένη θυγ. Στεφ.Τζιώτη

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου (12)  #2882

Στέφανος

Μπέης Στέφανος του Ιωάννη (1122) #2667

1830

1786

1816

Γ.Ι.Σιγάλας : Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (112) #4265

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

Βασιλική Δ.Λέκκα

 

7

 

Α.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473 info

 

Ορσα Ανδρ. Κουτσούκου

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

Εριφύλη

Παλαιοκρασσά Εριφύλη του Αντωνίου (1111117) -

1814

1786

Αθ.Μ.Χαζάπης : Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) #903 info

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

8

 

Αντ.Ν.Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169 info

1824

Φλωρέζα Α.Μπουκουβάλα

Ασπασία

Μπουκουβάλα Ασπασία του Αντωνίου (148) -

1829

1826

Ν.Δ.Φαλαγκάς : Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

Α.Ν.Αξιώτης : Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

 

9

1815

Δ.Ζάννε Αγαδάκης

 

Μόσχα Γ.Μπίστη

Μιχαήλ

1817

1827

Ι.Φραζ. Δελαγραμμάτικας

Δ.Ανδρ. Βολτής

Δεν ανήκουν στα Στενιώτικα δέντρα

10

 

Ν.Ι.Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

 

Μαρούλα Δ.Βολτή

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (11111) #4518

Ιωάννης

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (14)

1786

1829

1816

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

Ν.Δ.Φαλαγκάς : Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

Ζάννα Θεοδ. Φαλαγκά : Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

 

11

 

Γιαννούλης Ανδρ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498 info

 

Μαργαρίτα Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργ. (111123) #3489 info

Αρρεν

Κουτσούκος Γεώργιος του Γιαννούλη (1218) #4072

1804

1804

1815

Ανδρ.Ν.Παλαιοκρασσάς : ?

Διαμάντη Γ.Παλαιοκρασσά : Βροντίση Διαμαντώ του Γιαννούλη (1112) #1612

Αντ. Π. Κυρτάτας : Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου (1411) #2673 info

 

12

1815

Αντ.Π.Κυρτάτας

Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου (1411) #2673 info

 

Φραζέσκα Γιακ.Πιάγκου

Μαργαρίτα

Κυρτάτα Μαργαρώ του Αντωνίου (1411B)

1804

1786

Σταμ.Δ.Πολέμης : Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου (1132) #1197

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

13

 

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικ. (Μπουλάκας) (131) #3234 info

 

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

2 άρρενα

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1314)

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Μιχαήλ (1315) #3212 info

1804

1827

Διαμάντη Γ.Παλαιοκρασσά : Βροντίση Διαμαντώ του Γιαννούλη (1112) #1612

Ηλίας Γ.Παλαιοκρασσάς : Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου(111) #1361 info

 

14

 

Δ.Ν.Πολέμης

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312) #1202

 

Ειρήνη Δ.Σύμπουρα

Σύμπουρα Ειρήνη (Ποδαρού) του Δημητρίου (134) -

Νικόλαος

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (113121) #1210 info

 

-

1786

 

Ι.Δ.Φαλαγκάς : Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

15

 

Ν.Αντ.Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

 

Φραζέσκα Αντ.Χαζάπη

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

Ανέζα

Φαλαγκά Ανέζα του Νικολάου (1223)

1816

1786

1840

Ζάννα Θ.Φαλαγκά : Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

Ν.Ι.Χαρχαρός : Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

Α.Ν.Πολέμης

 

16

 

Ν.Δ.Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

 

Μόσχα Ι.Κουτσούκου

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info

Διαμάντη

Φαλαγκά Διαμαντούλα του Νικολάου (1313)

1816

1832

1840

Ζάννα Θ.Φαλαγκά : Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

Ι.Δ.Φαλαγκάς : Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

Α.Ν.Πολέμης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ