1

 

Ισαρης Δημήτριος του ...

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου  #2971

 

 

 

 

 

12

1855

Ισαρης Χαρίλαος του Δημητρίου (Ξυλάκιας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε 1/5/1933

D, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

 

Ισαρης Δημήτριος του Γεωργίου #2971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

 

Ισαρης Δημήτριος του Γεωργίου #2971

Γάμος 1896

1866

Χαρχαρού Διαμάντη του Δημητρίου (Καντρέλα) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2972

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

1897

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου (Μπουζούκος) #2973

 

 

info

 

 

1112

1900

Ισαρης Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Η.Π.Α.

M,

 

 

1113

1903

Ισαρης Θεμιστοκλής του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Η.Π.Α.

Π,

 

Φ

1114

1906

Ισαρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Ντιντής)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε το 1930

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1111

1897

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου (Μπουζούκος) #2973

γάμος 1929 Χ.Α.

 

Ρούσσου Ανδριάνα του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Ρούσσος Λεονάρδος του Ιωάννη")

#2977

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1855

Ισαρης Χαρίλαος του Δημητρίου

γάμος 1886

 

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασίλη (Σκορδορήνη) (βλέπε δέντρο Λογοθέτης Αντώνιος”) (στο μητρώο γάμων αναφέρεται σαν Πατέρα Ειρήνη του Βασίλη)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Ισαρη Δημητρίου

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών