Ο Φραντζέσκος και η

Χέλμη Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου (1111) #2441

σύζ. Τζουμέζη Δημητρίου του Αντωνίου.

 

 

Ναυτοπρόσκοποι στον επιτάφιο του Αγίου Γεωργίου.

Περίπου το 1966 ή το 1967.

 

Από αριστερά:

Μπουκουβάλας Αντώνης του Χρήστου (1121) #2499,

Χαζάπης Χαρίλαος του Νικολάου (113142) #320,

και ο Φρατζέσκος.

 

 

Ο Χέλμης Φρατζέσκος του Νικολάου (12522)

 

Τις φωτογραφίες (τέλη δεκαετίας του ‘60, αρχές δεκαετίας ‘70) προσέφερε ο αδελφός του κος Ευάγγελος Χέλμης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα