Φ

1

1854

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #2004

 

D, D, D, D, M,

γάμος 1883

 

γάμος 1883 Καΐρ.Β.

1861

Δουλμπέρη Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ροΐδης ή Δουλμπέρης Δημήτριος") #3054

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1884

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2466

 

 

info

 

 

12

1886

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #3512

 

 

info

 

Φ

13

1891

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου #3276

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D, Π, M,

 

Φ

14

 

Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου #2016

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11

1884

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2466

γάμος 1913

 

Μπεγλέρη Εριφίλη του Χρήστου (Κοκώνα) (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου") #2458

info

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1914

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου #1401

 

 

info

 

 

112

1916

Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου #2489

 

 

info

 

 

113

1919

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #2490

 

 

info

 

 

114

1921

Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου #2491

 

 

info

 

 

115

1924

Μπουκουβάλα Μαρίκα  του Αντωνίου #1700

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1914

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου #1401

γάμος 1952

 

Χαζάπη Αδαμαντία του Κωνσταντίνου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #209

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Μπουκουβάλα Κοκόνα του Νικολάου  #220

 

 

info

 

Φ

1112

1958

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2493

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Γλυνός Δημήτριος του Λεωνίδα #2494

 

Μπουκουβάλα  Κοκόνα του Νικολάου #220

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112

1958

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2493

 

Βουγιούκα  Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1916

Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου #2489

 

Μανδαράκα Φιλιώ του Νικολάου (από τη Βουρκωτή) #2498

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Χρήστου #2499

 

 

Φ, Φ, Φ,

L, L, L,

 

Φ

1122

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Χρήστου

 

 

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Χρήστου #2499

 

Αγγλίδα σύζυγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113

1919

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #2490

 

Χαρχαρού Μαρουλίτσα (Λίτσα) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2504

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

Μπουκουβάλα Δήμητρα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

… (σύζ. από Γαλλία)

 

Μπουκουβάλα Δήμητρα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11311

 

Nicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114

 

Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου #2491

 

Σπανοπούλου Ελένη του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #2506

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ευαγγέλου #2274

 

 

L, L

 

 

1142

 

Μπουκουβάλα Εριφίλη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Κουτσούκος Ιωάννης του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #49

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ευαγγέλου  #2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

115

 

Εξαδάκτυλος Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #491

 

Μπουκουβάλα Μαρίκα  του Αντωνίου #1700

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12

1886

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #3512

γάμος 1917

 

Σύμπουρα Ασημιώ του Σταματίου (Πιποντή) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου")  #3509

info

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1918

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου (Μπόζος)  #795

 

 

info

 

Φ

122

 

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου #3805

 

 

Φ,  Φ

D, D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

121

1918

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου #795

 

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #497

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Νικολάου

 

 

απεβίωσε νήπιο από ατύχημα

 

Φ

1212

 

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #501

 

 

Απεβ. 2012

Φ, Φ

D, Π,

 

 

1213

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Νικολάου #502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1212

 

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #501

 

Τζουμέζη Μυρτιά του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Τζουμέζης Θεοδόσιος") #1708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1213

 

Μπέης Αντώνιος του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #1711

 

Μπουκουβάλα Μίνα (Ασημίνα) του Νικολάου #502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122

 

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου #3805

 

Μπουλμέτη Διαμάντη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #3804

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Μπουκουβάλας Χρήστος του Ιωάννη #1437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Μπουκουβάλας Χρήστος του Ιωάννη #1437

 

Χαζάπη Ειρήνη του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο «Χαζάπης Ιωάννης») #309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12211

 

Μπουκουβάλας Αλέξανδρος του Χρήστου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

13

1891

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου #3276

γάμος 1921

1900

Μπέη Ειρηνούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #3275

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη #1389

 

 

info

 

 

132

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη #3277

 

 

info

 

 

133

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Ιωάννη #2764

 

 

info

 

 

134

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη #865

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

131

 

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #226

γάμος 1948

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη #1389

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

132

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη #3277

 

Γερολυμάτου Ζωή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1321

 

Μπουκουβάλα Κυριακή του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

133

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Ψηλέας) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας")._ #2763

 

Μπουκουβάλα Μίνα (Ασημίνα) του Ιωάννη #2764

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

134

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη #865

 

Χαζάπη Μελπομένη του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #230

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

 

Μπουκουβάλας Γιάννης του Αντώνη (Ιρλής) #233

 

 

Π, D

 

 

1342

 

Μπουκουβάλα Μαρίλη του Αντώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14

1883

Φαλαγγάς Βασίλειος του Γιαννούλη (Καραμάνος) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1963

γάμος 1912

 

Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου #2016

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μπουκουβάλα Νικολάου του Αντωνίου                  

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών