Στενιώτες

www.steniotes.gr

Οι οικογενειακές ρίζες των Στενιωτών

                                                                (Ογδοη έκδοση : Ανοιξη του 2020)

Είσοδος στους πίνακες (δέντρα) με τις οικογενειακές ρίζες

 

Α,Β,            Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Ι,                   K,                Λ,Μ,                      Ξ,Π,Ρ,Σ,                         Τ,Φ,Χ

 

Η όγδοη έκδοση (άνοιξη - καλοκαίρι του 2020) των οικογενειακών ριζών επισυνάπτει το στοιχείο info σε εκείνα τα άτομα τα οποία έχουν αρκετές πληροφορίες που τα αφορούν. Αν πατηθεί το info ανοίγει μια ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο. Σε πρώτη εφαρμογή, πάνω από 500 Στενιώτες διαθέτουν αυτόν τον σύνδεσμο και ο αριθμός τους σταδιακά αυξάνεται.

 

Η έβδομη έκδοση (άνοιξη - τέλος του 2019) των οικογενειακών ριζών περιέχει πληροφορίες για τα παρεπώνυμα και τα επαγγέλματα παλαιοτέρων Στενιωτών. Τα παρεπώνυμα έδωσαν σε πίνακες οι Γρηγόρης Εξαδάκτυλος και ο κος Τάκης Πολέμης. Αρκετά επιπλέον και ο Επαμεινώνδας Λογοθέτης μέσα από τους πίνακες των οικογενειακών δέντρων. Για να δείτε τους καταλόγους με τα παρεπώνυμα πατήστε εδώ. Οι πληροφορίες για τα επαγγέλματα αντλήθηκαν από καταλόγους ανδρών των είχαν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των ετών 1844, 1877 και 1890. Για να δείτε αυτούς τους καταλόγους πατήστε εδώ.

 

Η έκτη έκδοση (φθινόπωρο 2017) των οικογενειακών ριζών περιέχει πληροφορίες για προγόνους και απογόνους των διαφόρων Στενιωτών οι οποίες όμως εμφανίζονται στην ίδια ιστοσελίδα του ιστότοπου www.steniotes.gr. Η δημιουργία αυτών των ιστοσελίδων (που είναι αρκετές χιλιάδες) οφείλεται στον κο Νίκο Ανδρέα Πολέμη. Το τεράστιο και ιδιαίτερης αξίας αυτό έργο που επιπλέον προσέθεσε και μεγάλο πλήθος εγγραφών ιδιαίτερα των νεότερων γενεών στους ήδη υπάρχοντες καταγεγραμμένους Στενιώτες, μπορεί να προσπελαστεί άμεσα από τους σχετικούς αλφαβητικούς καταλόγους (για άνδρες πατήστε εδώ και για γυναίκες εδώ).

 

Η πέμπτη έκδοση (άνοιξη του 2016) των οικογενειακών ριζών περιέχει πληροφορίες από το μητρώο αρρένων της κοινότητας των Στενιών για τα έτη 1847 έως και 1919. Ο κος Τάκης Πολέμης είχε την καλοσύνη να μας στείλει αντίγραφο αυτού του μητρώου. Στο μητρώο αυτό, εκτός από την ημερομηνία γέννησης, ενίοτε καταγράφονται και πληροφορίες όπως ημερομηνία θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος μετανάστευσης κλπ.

 

Η τέταρτη έκδοση (Φεβρουάριος 2012) των οικογενειακών ριζών συμπληρώνει τις προηγούμενες με τη σύνδεση των διαφόρων προσώπων στους πίνακες των οικογενειακών ριζών με τις αντίστοιχες φωτογραφίες τους που έχουν συλλεχτεί με τη βοήθεια των φίλων του ιστοτόπου. Ηδη (2019) υπάρχουν περισσότεροι από 1500 Στενιώτες και Στενιώτισσες με μία τουλάχιστον φωτογραφία τους. Ο παλαιότερος από αυτούς είναι ο Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) με έτος γέννησης το 1806.

Αυτή η συλλογή παίρνει μεγαλύτερη αξία με τη βοήθεια των φίλων εκείνων που συμβάλουν στην ταυτοποίηση των προσώπων στις διάφορες φωτογραφίες.

Το υλικό που έχει καταχωρηθεί είναι ήδη αρκετά μεγάλο και σημαντικό και χωρίς ανάλογο προηγούμενο για το είδος του.

 

Η τρίτη έκδοση (Μάΐος 2011) των γενεαλογικών ριζών των Στενιωτών έγινε πραγματικότητα με την αξιοποίηση των αδειών γάμου της Ανδριώτικης κοινωνίας για τα έτη 1834 - 1952 όπως αυτές καταγράφτηκαν από τον αείμνηστο ιστορικό Δημήτριο Πολέμη. Προσωπικά είχα συμβάλλει για την ηλεκτρονική τους καταχώρηση που έγινε υπό την αιγίδα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης. Από τις χιλιάδες εγγραφές του ηλεκτρονικού αρχείου, αρκετές εκατοντάδες αφορούν Στενιώτες.

Για να δείτε αυτές ειδικά τις άδειες πατήστε εδώ (χρονολογικά) ή εδώ (αλφαβητικά).

Αυτές οι εγγραφές, εκτός από της ημερομηνίες τέλεσης των γάμων (συνήθως μερικές ημέρες μετά την έκδοση της αδείας) προσέθεσαν πολλά νέα δεδομένα (ονοματεπώνυμα συζύγων), σε αρκετές περιπτώσεις διευκρίνισαν κάποια ασαφή θέματα (επίθετα και πατρώνυμα που ήταν άγνωστα) και σε μερικές περιπτώσεις διόρθωσαν και λάθη που οφείλονταν είτε σε αβλεψία μας είτε σε λανθασμένη πληροφόρηση.

 

Η δεύτερη έκδοση (Μάϊος 2010) απετέλεσε ενημέρωση της αρχικής (Φεβρουάριος 2010) με βάση στοιχεία που προέκυψαν από τα βιβλία των ενοριακών ναών των Στενιών που είχαν καταγραφεί από τον Γρηγόριο Εξαδάκτυλο.

 

Η πρώτη έκδοση των γενεαλογικών δέντρων άρχισε να αναρτάται στο διαδίκτυο τον Οκτώβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του ίδιου έτους. Δημοσιοποιήθηκε με την παρουσίαση των οικογενειακών ριζών από τον Επαμεινώνδα Δημ. Λογοθέτη στη στέγη του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στις 3 Φεβρουαρίου του 2010.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Επειδή οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν προέρχονται από πηγές άλλοτε αξιόπιστες (δημοτολόγια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, το συγγραφικό έργο του ιστορικού Δημητρίου Πολέμη) και άλλοτε από πηγές με ελεγχόμενη αξιοπιστία (π.χ. προφορικός λόγος) είναι πιθανό ορισμένες σχέσεις (σύζυγος — σύζυγος, γονέας — παιδιά) να περιέχουν λάθη. Η επισήμανση τους θα βοηθήσει στην ευρύτερη αποδοχή αυτού του έργου από την κοινωνία μας.

 

 

 

 

Αρχική σελίδα | Εκπόνηση & ηλεκτρονική καταχώρηση | Επικοινωνία | Οι οικογενειακές ρίζες | Φωτογραφίες | Διάφορα | Λαογραφικά | Ντοκουμέντα | Ο Σύνδεσμος

 

 

 

Αλφαβητικοί κατάλογοι με αναφορές σε προγόνους και απογόνους

 

Ανδρών             Γυναικών

 

Για να βρείτε συγγένεια μεταξύ δύο προσώπων (γνωρίζοντας τους κωδικούς #xxxx.)

που υπάρχουν στους πίνακες των ριζών, πατήστε εδώ.

Στενιώτες - Αρχική σελίδα

Εκπόνηση & ηλεκτρονική καταχώρηση

Επικοινωνία

Οι οικογενειακές ρίζες

Φωτογραφίες

Διάφορα

Λαογραφικά

Ντοκουμέντα

Λεξικό της Στενιώτικης ντοπιολαλιάς

Ο Σύνδεσμος Στενιωτών Ανδρου

 

Κατάλογος αναφορών

Τελευταίες αναρτήσεις

 

menu γρήγορης πρόσβασης

 

Περιεχόμενα του ιστότοπου